Z powrotem

Usługi przeładunkowe

UAB ,,EBRESA‘‘ oferuje usługi rozładunku i przeładunku różnorodnej produkcji. Pracujemy z ładunkami gabarytowymi i niegabarytowymi: wyrobami z drewna, nawozem, solą, paszą, tłucznią, żwirem, piaskiem, torfem, brykietami, węglem, wyrobami metalowymi, wyrobami żelbetonowymi itd.