Z powrotem

Inne usługi

BOCZNICE KOLEJOWE - Świadczymy usługi przechowywania wagonów na drogach dojazdowych znajdujących się na naszym terenie. W tym samym czasie możemy rozmieścić do 100 wagonów.


WYNAJEM ROZMAITYCH POMIESZCZEŃ - Pomieszczenia, które oferujemy do wynajmu, mogą być dostosowane do szerokiego zakresu zastosowań –administracja, czysta produkcja, magazynowanie itd. Pomieszczenia zlokalizowane są w strategicznym miejscu, są zaopatrzone w wodociąg, lokalne centralne ogrzewanie. Wszystkie pomieszczenia można wyposażyć zgodnie z życzeniem klienta.
  • Powierzchnia całkowita 1 piętra - 160 m2.
  • Powierzchnia całkowita 2 piętra - 276 m2.
  • Powierzchnia całkowita 3 piętra - 306 m2.
  • Jest możliwość oddzielenia pomieszczeń zgodnie z potrzebami klienta.

USŁUGI WAŻENIA  Ważymy wagony i pojazdy.

USŁUGI CELNE - Odprawa towarów. Tymczasowy składowanie towarów na terenie celnym.


MIESZANIE PRODUKTÓW - Mieszanie, obróbka przy użyciu rozmaitych substancji, zraszanie różnych produktów.