Z powrotem

Fasowanie produktów sypkich

UAB ,,EBRESA‘‘ za pomocą profesjonalnego sprzętu do tarowania wykonuje tarowanie produktów sypkich od 10 do 1 000 kg.